slider-1_edited_edited_edited.jpg

NestorAdvisors

Mitä – palvelut

Palvelut voivat olla yrityksen johdon sparrausta, asiantuntijatukea, mentorointia, konsultointia, avustamista mm. omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa tai toimimista hallituksen neuvonantajana tai jäsenenä. Advisor -palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Kenelle

Asiakkaitamme ovat yrittäjät, pk-yritykset ja julkishallinnon yksiköt, yhteistyökumppaneitamme ovat yrittäjäjärjestöt, kauppakamarit, start up yhteisöt ja julkishallinnon elinkeinotoiminnan tukiyksiköt. Teollisuudet ja toimialat valitaan Nestor Advisorin osaamisen sekä mahdollisuuksien mukaan.

 

Tavoitteet

Tarjoamme näkemyksellistä johtajuutta perustuen laajaan kokemukseen. Riippumatonta ja luottamuksellista palvelua. Järjestämme neuvontaa ja koulutusta yhteistyökumppaneiden kautta PK-yrittäjille. Edistämme hankkeita, jotka voivat johtaa yhden tai useamman Advisorin osallistumiseen eri tavoin sekä kehittää ja ylläpitää kontakteja. Hankkeet ovat pro-bono ja/tai laskutettavia, mallin soveltaminen on asiakkaan ja Advisorien päätös.

 

Tapa toimia

Kaikki Advisorit keräävät ja etsivät mahdollisia hankkeita. Kaikkien henkilökohtainen panos ja aktiivisuus ovat toimintamme perusasioita.

Kokemus on ensisijainen Advisorin valintakriteeri hankkeeseen. Hän vastaa hankkeesta ja yhteydenpidosta asiakkaan sekä tiimin suuntaan. Myös round table -käytäntöä sovelletaan. Eli, mukana voi olla NestorPartners-jäseniä (NP) ja ns. Advisor-ulkojäseniä tukien hanketta eri tavoin. Advisor on vastuussa asioistaan hankkeessa.

 

Advisorit ja osaamiset sekä kiinnostusalueet

Advisoreilla on laaja ja monipuolinen kokemus sekä osaaminen. Nämä tiedot on koottu yksinkertaistettuun taulukkoon, jossa on myös kunkin Advisorin henkilökohtainen indikaatio kiinnostusalueista.

 
bonni.jpeg

NestorAdvisor -palvelut

 

Asiantuntijapalvelut

Kun kohtaat yrityksessäsi tilanteen, jossa tarvitset tukea tai neuvontaa:

 • Strategian kehittämisessä, arvioinnissa tai jalkauttamisessa

 • Kasvun hallitsemisessa ja rahoittamisessa

 • Liiketoiminnan kansainvälistämisessä

 • Johdon johtamistaitojen kehittämisessä

 • Sukupolven tai omistajan vaihdoksessa

 • Yrityksesi arvon kasvattamisessa

 • Liiketoiminnan tervehdyttämisessä

Omistajanvaihdospalvelut

Myyjä

 • Suunnitteletko yrityksesi myyntiä, mutta et halua kertoa siitä?

 • Oletko myymässä siksi, että ostaja ilmaantuu yllättäen?

 • Saatko siitä tilanteessa parhaan saatavissa olevan vai ale-hinnan?

 • Oletko myymässä ,koska liiketoiminta ei ole kehittynyt myönteisesti?

 • Kannattaisiko yritys laittaa kuntoon ennen myyntiä?

Ostaja

 • Suunnitteletko yrityksen ostoa, mutta et halua kertoa siitä?

 • Oletko ostamassa siksi, että myyntiin ilmaantuu yllättäen sinua kiinnostava yritys vai oletko hankkimassa lisäkapasiteettia?

 • Maksatko yrityksestä oikean hinnan?

 • Miten otan ostamani yrityksen haltuun kaupan jälkeen?

 • Miten yhdistän ostetun ja nykyisen yritykseni toiminnot?

Mentorointi

Mentoroinnilla välitetään kokemuksellista ja ns. hiljaista tietoa. Tavoitteena on, että mentoroitava kasvaa yksilönä, saa uusia näkökulmia ja tukea työhönsä. Mentoroinnissa kokenut ja osaava henkilö, mentori, antaa ammatillista tukea ja sparrausta kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle. Nestori ja mentoroitava sopivat mentoroinnin tavoitteista ja aikataulusta. Mentori ja asiakas muodostavat työparin. Osaava, arvostettu ja kokenut mentori auttaa asiakastaan käsittelemään asioita monipuolisesti ja tekemään päätöksiä itsenäisesti. Käsiteltävät asiat ovat asiakkaan tarpeista lähteviä ja niitä ovat esimerkiksi omat kehitystarpeet, henkilöstön johtaminen sekä liiketoimintaan liittyvät kysymykset.

Hallitusjäsenyys

Hallituksen jäsenyys on luontainen tapa työskennellä yrityksen kehittämisessä ja arvon kasvattamisessa. Nestori toimii hallituksen jäsenenä tukien yritystä:

 • Hyvän hallitustyöskentelymallin kehittämisessä

 • Johdon vaihdoksissa

 • Muutosstrategian toteuttamisessa ja arvon nousussa

 • Omistajan, hallituksen tai johdon sparraajana

 • Rahoitus- ja sijoitustoiminnassa

 • Riskien hallinnassa

 • Toimialan osaamisessa

 • Toiminnan tervehdyttämisessä

 • Yritysjärjestelyissä

NestorAdvisorit

Näyttökuva 2022-1-27 kello 14.36_edited.png
 • Rakentaminen

 • Rahoitus- ja vakuutustoiminta

 • Kiinteistöalan toiminta

 • Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

 • Julkinen hallinto ja maanpuolustus

 • Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

IMG_8596_edited.png
 • Johto ja organisaatio

 • Kansainvälistyminen

 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä, yrittäminen

 • Pääomarahastot

 • Hallitustyöskentely

Pentti Karjalainen_edited.png
 • Yritysten ja julkishallinnon yhdistymistilanteet, liiketoimintakaupat ja fuusioiden strategiatyö, yrityskulttuurien yhdistäminen

 • Yritysjohdon coaching ja mentorointi

 • Hallitustyöskentely tai ulkopuolinen asiantuntija hallituksessa tai johtoryhmässä

 • Yritysturvallisuus, turvallisuusalan markkinat

Risto Kivipuro_edited.png
 • Ohjelmistotiimien rakentaminen ja johtaminen

 • Liiketoiminnan kehittäminen alkavissa yrityksissä

 • Yrittäjä ja yrittäminen

 • Projektitoiminta

 • Henkilöstö

 • Kansainvälistyminen

_DSC2596_edited_edited.png
 • Globaali vientikauppa teknisen kaupan tuotteilla b2b erityisesti Aasiassa

 • Sähkö- ja automaatioalan teknologia

 • Liiketoiminnan kehitys

 • Start up – yritysten käynnistys

 • Bioteknologian kaupallistaminen

IMG_8568_edited.png
 • Uusasiakashankinta palvelutoimialalla, systemaattinen ja rohkea potentiaalin kontaktointi

 • Henkilökohtainen asiantuntijaratkaisujen myyntityö > onnistunut asiakaskohtaaminen kauppojen klousaaminen

 • Asiakkuuksien hallinta: uuden potentiaalin löytäminen, oikea preferointi

 • Verkostoituminen

IMG_8609_edited.png
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut

 • Johto ja organisaatio

 • Projektitoiminta

 • Tuote- ja palvelukehitys

 • Tutkimukset ja analyysit

IMG_8575_edited_edited.png
 • Yritysjuridiikka, sopimus- ja yhtiöoikeus

 • Kuntien ja yritysten rajapinta

 • Kunnalliset kiinteistökehityshankkeet

 • Johdon suorahaku

np-3_edited_edited_edited.png
 • Liiketoiminnan kehitys, nykytila-analyysit

 • Palveluliiketoiminnan konsepti & prosessi

 • KV – yhteistyö

 • Liiketoiminnan myynti/osto

 • Elektroniikka ja sähköverkot, uusiutuva energia

np-4_edited_edited.png
 • Johto ja organisaatio, hallitustyöskentely

 • Henkilöstö, liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä ja yrittäminen

 • Markkinointi ja myynti

 • Kansainvälistyminen, projektitoiminta, toiminta Venäjällä

 • Rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.25_edited.png
 • Kaupallinen yhteistyö Thaimaan ja Kaakkois-Aasian maiden kanssa

 • Suomalaisten yritysten viennin avustaminen (Thaimaa, ASEAN-talousalue)

 • Hallitus- ja johtotyö (yritys, järjestö, säätiö ja valtion hallinto)

timo ronkainen_edited.png
 • Rahoitustoiminta

 • Cash Management

 • Projektitoiminta, liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Talous, kansainvälistyminen

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.38_edited.png
 • Venäjän kauppa

 • Johtamis- ja hallitustyöskentelykokemus Venäjällä, Baltiassa ja Suomessa

 • Markkinointi- ja myyntikokemus

 • Asiakassuhteiden johtaminen ja avainasiakasjohtaminen, erityisesti rakentamisen ja logistiikan alueilla

 • Johtamistyöskentely monikulttuurisessa ympäristössä

 • Liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen

 • Projektien ja toiminnan riskien identifiointi ja kontrollointi

 • Laaja ja tehokas yhteistyöverkosto

IMG_8573_edited.png
 • Riskienhallinta ja vakuuttaminen; erityisesti teollisuus, infra ja rakentaminen

 • Projektitoiminta, erityisesti megaprojektit

 • Ilmastonmuutos, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.57_edited.png
 • Teollisuus

 • Kansainvälistyminen

 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä, yrittäminen

Näyttökuva 2022-3-2 kello 19.31_edited.png
 • Yritysjuridiikka

 • Yritysjärjestelyt

 • Yritysten taloushallinto