top of page
Building Plans

NestorPartners toiminta

Kokeneiden yritysjohtajien palveluita yrityksille ja mielenkiintoista klubitoimintaa

NestorPartners ry: Services

NestorPartners klubitoiminta on tarkoittu niille Nestoreille, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan osana kokeneiden yritysjohtajien yhteisöä ja verkostoa, ylläpitämään asiantuntija-ammattitaitoaan sekä seuraamaan yritysmaailmaan ja ympäristöön vaikuttavia muutoksia ja kehitystä. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi järjestämme Nestoreille säännöllistä kotimaahan ja kansainvälitymiseen liittyvää toimintaa ja ajankohtaisia aktiviteetteja

NestorPartnersin kansainvälisen toiminnan (KV) tavoitteena on kehittää, ylläpitää ja laajentaa kontaktiverkkoa potentiaalisiin asiakkaisiin ja sidosryhmiin sekä tuottaa tietoa Nestoreille toiminta-mahdollisuuksista KV-sektorilla.KV-toiminta pyrkii myös aktivoimaan ja motivoimaan Nestoreita osallistumaan mahdollisiin tuleviin toimeksiantoihin.Lisäksi KV korostaa ja tuo esille kansainvälisten asioiden tietämystä Nestoreiden koko jäsenkunnalle ja pyrkii lisäämään heidän kiinnostustaan KV-asioihin.

Kun kohtaat yrityksessäsi tilanteen, jossa tarvitset tukea tai neuvontaa, saat NestorAdvisoreilta sinulle räätälöidyn palvelun ja käyttöösi monipuolisen kokemuksen, laajan kontaktiverkoston sekä tulokselliseen toimintaan aidosti sitoutuneet Nestorit. NestorAdvisorit ovat kokemusasiantuntijoita, jotka haluavat osana NestorPartners-toimintaa edelleen antaa kokemuksensa, osaamisensa ja työpanoksensa suomalaisen yritystoiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kehittämiseen, ongelmien ratkaisuihin sekä kansainvälistymiseen. Nestorit tunnetaan kokeneina ja puolueettomina liikkeenjohdon ja yritystoiminnan asiantuntijoina ja he ovat haluttuja ja arvostettuja yhteistyökumppaneita ja neuvonantajia.

bottom of page