top of page
NestorAdvisorit

Nestor Advisorit

Näyttökuva 2022-11-28 kello 18_edited.png
 • Finanssiala

 • IT ja digitalisointi

 • Maksuliike, rahoitus

IMG_8596_edited.png
 • Johto ja organisaatio

 • Kansainvälistyminen

 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä, yrittäminen

 • Pääomarahastot

 • Hallitustyöskentely

Pentti Karjalainen_edited.png
 • Yritysten ja julkishallinnon yhdistymistilanteet, liiketoimintakaupat ja fuusioiden strategiatyö, yrityskulttuurien yhdistäminen

 • Yritysjohdon coaching ja mentorointi

 • Hallitustyöskentely tai ulkopuolinen asiantuntija hallituksessa tai johtoryhmässä

 • Yritysturvallisuus, turvallisuusalan markkinat

Risto Kivipuro_edited.png
 • Ohjelmistotiimien rakentaminen ja johtaminen

 • Liiketoiminnan kehittäminen alkavissa yrityksissä

 • Yrittäjä ja yrittäminen

 • Projektitoiminta

 • Henkilöstö

 • Kansainvälistyminen

IMG_8568_edited.png
 • Uusasiakashankinta palvelutoimialalla, systemaattinen ja rohkea potentiaalin kontaktointi

 • Henkilökohtainen asiantuntijaratkaisujen myyntityö > onnistunut asiakaskohtaaminen kauppojen klousaaminen

 • Asiakkuuksien hallinta: uuden potentiaalin löytäminen, oikea preferointi

 • Verkostoituminen

IMG_8609_edited.png
 • Terveys- ja sosiaalipalvelut

 • Johto ja organisaatio

 • Projektitoiminta

 • Tuote- ja palvelukehitys

 • Tutkimukset ja analyysit

IMG_8575_edited_edited.png
 • Yritysjuridiikka, sopimus- ja yhtiöoikeus

 • Kuntien ja yritysten rajapinta

 • Kunnalliset kiinteistökehityshankkeet

 • Johdon suorahaku

np-3_edited_edited_edited.png
 • Liiketoiminnan kehitys, nykytila-analyysit

 • Palveluliiketoiminnan konsepti & prosessi

 • KV – yhteistyö

 • Liiketoiminnan myynti/osto

 • Elektroniikka ja sähköverkot, uusiutuva energia

np-4_edited_edited.png
 • Johto ja organisaatio, hallitustyöskentely

 • Henkilöstö, liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä ja yrittäminen

 • Markkinointi ja myynti

 • Kansainvälistyminen, projektitoiminta, toiminta Venäjällä

 • Rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan asiantuntija

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.25_edited.png
 • Kaupallinen yhteistyö Thaimaan ja Kaakkois-Aasian maiden kanssa

 • Suomalaisten yritysten viennin avustaminen (Thaimaa, ASEAN-talousalue)

 • Hallitus- ja johtotyö (yritys, järjestö, säätiö ja valtion hallinto)

timo ronkainen_edited.png
 • Rahoitustoiminta

 • Cash Management

 • Projektitoiminta, liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Talous, kansainvälistyminen

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.38_edited.png
 • Johtaminen ja hallitustyöskentely Venäjällä, Baltiassa ja Suomessa

 • Markkinointi- ja myynti, Venäjän kauppa

 • Asiakassuhteiden johtaminen ja avainasiakasjohtaminen, erityisesti rakentamisen ja logistiikan alueilla

 • Johtamistyöskentely monikulttuurisessa ympäristössä

 • Liiketoiminnan suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen

 • Projektien ja toiminnan riskien identifiointi ja kontrollointi

 • Laaja ja tehokas yhteistyöverkosto

IMG_8573_edited.png
 • Riskienhallinta ja vakuuttaminen; erityisesti teollisuus, infra ja rakentaminen

 • Projektitoiminta, erityisesti megaprojektit

 • Ilmastonmuutos, erityisesti liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta

Näyttökuva 2022-1-27 kello 16.57_edited.png
 • Teollisuus

 • Kansainvälistyminen

 • Liiketoiminnan strateginen suunnittelu

 • Yrittäjä, yrittäminen

Näyttökuva 2022-3-2 kello 19.31_edited.png
 • Yritysjuridiikka

 • Yritysjärjestelyt

 • Yritysten taloushallinto

bottom of page