top of page

Yliasiamies Jyrki Katainen piti 16.3.2022 erinomaisen esityksen otsikolla Sitra tänään ja huomenna

Updated: Sep 21, 2022
Yliasiamies avasi alkuun Sitran roolin muutosta T&K-rahoittajasta ja pääomasijoittajasta yhteiskunnalliseksi muutosagentiksi. Sitran nykytoiminta perustuu tulevaisuuden kehityssuuntien ennakointiin ja laaja-alaisen keskustelun aikaansaamiseen, jotta suomalaisen yhteiskunnan muutos- ja yhteistoimintakyky kasvaa. Sitran strategisina painopisteinä ovat megatrendit datatalous ja ympäristön kestävyys sekä demokratia ja osallisuus.

Datatalouden keskiössä on kehittää reilua datataloutta, jossa suomalaisen yhteiskunnan talous uudistuu kilpailukykyisemmäksi, vastuullisemmaksi ja kestävämmäksi. Datatalouden kehitys on valtaisa globaali yhteiskunnallinen murros, jonka hyödyt on tultava tasaisesti ja reilusti yhteiskunnan eri toimijoille. Sitra tavoittelee eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvaa reilua datataloutta vaihtoehtona vallitsevalle datamonopolille (FB, Google). Uudistamalla rakenteita ja säätelyä voidaan saada aikaan tasapaino eri sidosryhmien intresseille ja oikeuksille vahvistaen yritysten kilpailukykyä.

Ympäristön kestävyysratkaisujen ytimessä on luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen ja ekologinen jälleenrakennus. Ilmastokriisi on globaalisti tunnustuttu ja globaaleja ratkaisuja vaativa ongelma. Luontokato on heikommin tunnistettu ja paikallisia ratkaisuja vaativa ongelma, jossa yksittäisten ihmisten toiminnalla on merkitystä. Sitran tavoitteena on löytää keinoja vastuulliseen markkina, sijoittaja ja kuluttaja käyttäytymiseen.

Demokratia ja osallisuus globaalisti on taantunut. Suomessa on edelleen vahva demokratia ja hyvä luottamus instituutioihin. Kuitenkin merkkejä demokratian rapautumisesta on olemassa ja siksi kansalaisten kokemaa demokratian omistajuutta tulee vahvistaa. Sitra pyrkii lisäämään kansalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia demokratian turvaamiseksi.

Sitran toimintaa koskevan vilkkaan keskustelun jälkeen yliasiamiehen kanssa käytiin keskustelua Ukrainan tilanteesta. Yliasiamies painotti uusien ulko- ja turvallisuuspoliittisten linjausten tarvetta, sillä Venäjän toimet ovat johtaneet poikkeukselliseen ulkopoliittisten periaatteiden epäjatkumoon. Vallitsevassa tilanteessa joudutaan arvioimaan ulko- ja turvallisuuspoliittiset periaatteet sekä mahdolliset liittoumat uudelleen uusista lähtökohdista.


Esitys Sitra tanaan huomenna Ne stor Partners 16.3.2022 (1)
.pdf
Download PDF • 2.45MB24 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page